Anders Samuelsson

Socialarbetare

Profil


Då jag är född och uppvuxen på väskusten, i den vackra sommarstaden Halmstad är jag fortfarande bortskämd med referenser till milslånga sandstränder och varma sommardagar. Men jag börjar komma till den punkt i mitt liv där jag snarare mestadels har bott på andra orter än min födelse och uppväxt ort. 

En återkommande ådra i mitt liv är skrivande och musik. Jag har aldrig kombinerat de två men genom mitt arbete fått tillfälle att skriva. En socialsekreterares dilemma är dock att man skriver vackra texter, om riktiga människor, som knappt aldrig någon kommer läsa. Jag har även ett starkt rättspatos som jag tillskriver min mamma. Jag fick lära mig att rätt och fel är viktigt för människor men även att rätt och fel skiftar mellan människor. För att hantera detta blev jag fascinerad av juridik och har under årens lopp, både formellt och informellt förkovrat mig inom ämnet. Speciellt inom social- och förvaltningsrätt. 

Namn:             Anders Samuelsson

Födelsedag:  1978-05-24

Nationalitet:  Svensk

Telefon:           (46)  709 400 777

Epost:              anders.samuelsson6@gmail.com

Address:         Bro, Stocholm, Sverige

Nästan lärare som blev behandlare och sen utredare


Många socialarbetare börjar sin bana med myndighetsutövning för att sedan arbeta sig emot behandlaryrket. Jag gjorde tvärtom. Efter 12 år av arbete som behandlare valde jag att sadla om och inrikta mig på utredning. Skälet till detta var att jag blev intresserad av juridik. Jag arbetade till en början som missbrukhandläggare men har sedan december 2015 arbetat som barnavårdsutredare inom socialtjänsten. 

Nätverksledare

2007 utbildade jag mig till nätverksledare och har under alla år efter detta regelbundet planerat och genomfört nätverksmöten. 

Medlare vid brott

Varje kommun är skyldig att tillhandahålla medling vid brott. Jag är utbildad i denna metod och har erfarenhet av att genomföra medling.

ASI och ADAD

Jag har utbildning och är därmed behörig samt erfarenhet av att genomföra kartläggningar enligt både ASI och ADAD.

Arbetslivserfarenhet

Håbo kommun

Socialsekretare

December 2015, pågående


Utredare vid BoU samt ansvarig för uppföljning. Uvecklingsfrågor kring forskning samt juridik.


 • Utreda ansökning och anmälningar enligt 11 kap. 1 § SoL
 • Följa upp insatser enligt SoL
 • Följa upp insatser enligt SoL/LVU
 • Förhandsbedömningar och skyddsbedömningar
 • Yttrande enligt 11 § LUL
 • Medlare vid medlingsverksamheten
 • Nätverksledare i nätverkslaget
 • Sammankallande för forskningsgrupp
 • Planerat och genomfört interna utbildningar i missbruk och beroende/substansstörning
 • Samordning med interna och externa partners

Upplands-bro kommun

Missbruks- och familjebehandlare

Oktober 2010 till december 2015
Missbrukshandläggare

Mars 2015 till maj 2015


Behandlare och nätverksledare vid öppenvården, tillfälligt utlånade till myndighetsverksamheten under 2015.


 • Individuella samtal med föräldrar
 • Individuella samtal med ungdomar
 • Familjesamtal
 • Återfallsprevetion (enskilt och grupp)
 • MI-samtal
 • Motivational Enhancement Therapy (MET)
 • Samordningsmöten
 • Nätverksmöten
 • Sociala insatsgrupper
 • Haschprogrammet
 • Journalföring, dokumentation enligt BBIC samt dokumentation enligt lokala rutiner för vuxna och ungdomar
 • Planerat och genomfört interna utbildningar i nätverksteori/nätverksmöten
 • Planerat och genomfört interna utbildningar i missbruk och beroende
 • Samordning gentemot Upplands-brogymnasiet
 • Handlett studenter från socialhögskolan
 • Utandnings- och urinprovstagning

Statens Institutionsstyrelse (SiS) - Hornö LVM-hem

Behandlingsassistent

Juli 2010 till oktober 2010


Behandlingsassistent vid tillfällig avdelning Uppgård.


 • Låst utredningsavdelning, män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk
 • I målgruppen ingick även män med psykiska störningar
 • Arbeta med miljöterapeutiskt behandlingsmetod
 • Beteendeobservationer
 • Motiveringsarbete
 • SiS-utredningar och behandlingsplaner

Stocholms stad - Kungsholmens SDF

Enhetschef

Juli 2009 till juni 2010


Huvudansvar för Preventionsenhet och Fritidsgård


 • Personalansvar
 • Budgetansvar
 • Arbetsmiljöansvar
 • Sammankallande för det lokala brottsförebyggande rådet
 • Ansvarig för samverkan med andra stadsdelars liknande verksamheter
 • Hantera lönesystemet LISA
 • Ansvarig för EU-samordning för SDF Kungsholmen
 • Arbeta med ledningssystemet ILS med VP, uppföljning, resulstatbaserad styrning och VB

Laholms kommun

Familjepedagog

Januari 2007 till juli 2009


Familjebehandlare i socialtjänstens öppenvård. 


 • Individuella samtal med barn, ungdomar och föräldrar
 • Familjesamtal
 • Föräldrastöd
 • Råd och stöd till familjehem
 • Ärendekoordinator (case management)
 • Gruppverksamheter
 • Nätverksledare där jag mobiliserade och genomförde nätverksmöten (halvtid från februari -08 till oktober samma år)
 • Anordnat samordningsmöten

Mariestads kommun

4-9 lärare

Augusti 2003 till juni 2006


Arbetat som lärare vid samskolan Rondellen, Tunaholms RO, en skola för elever med psykosociala problem med miljöterapeutisk inriktning.  


 • Undervisat i svenska, engelska, matematik, biologi, geografi, idrott och hälsa, träslöjd samt samhällskunskap
 • Utbredd föräldrakontakt
 • Pedagogiskt ansvar för verksamheten
 • Betygssättning
 • Föräldrastöd
 • Behandlingsstöd till ungdomarna

Mariestads kommun

gymnasielärare

Augusti 2001 till juni 2003


Arbetat som lärare vid Vadbsogymnasiet.  


 • Undervisat i psykologi
 • Undervisat i Samhällskunskap
 • Undervisar i Internationalisering
 • Ansvarig för skoltidningen
 • Betygsättning

Utbildning

Min grundutbildning är inom psykologi och pedagogik där jag innehar en filosofie kandidatexamen i psykologi och en högskoleexamen i pedagogik. Jag har dock läst psykologi till och med magisternivå och skrivit magisteruppsats.  Nedan följer de utbildningar jag har gått uppdelade på typ. Högskola / Universtitet

Stockholms universtitet - 2018

År 1 på socionomprogrammet (45 hp)


För att uppnå behörighet för mitt arbete som utredare gällande barnavården läste jag första året på socionomprogramet vilket innebar att jag, med tidigare studier är behörig enligt HSLF-FS 2017:79.


Högskolan i Jönköping

Digital bildbehandling (7,5 hp)


Karlstads universtitet

Engelska för lärare (31,5 hp)


Lärarhögskolan i Malmö

Matematik för lärare (15 hp)


Högskolan i Halmstad - 1997

Fil kand i psykologi (120 hp)

Högskoleexamen i pedagogik (60 hp)

Anatomi och fysiologi (7,5 hp)Uppdragsutbildning

Socialstyrelsen - 2020

Utbildning till BBIC-utbildare


UC Davies - 2019

Autism Spectrum Disorders


ADAD - 2019

Socionomkonsulterna


Signs of Safety - 2017

Ophelia KcKwashie


Grundutbildning BBIC - 2016

Regionförbundet Uppsala


Grundutbildning i medling vid brott - 2016

Institutet för medlingsutbildning


Samordnad Individuell Plan (SIP) - 2015

Kommunförbundet i Stockholms län


Signs of Safety - 2013

Tomas Embréus


Motiverande samtal (MI) - 2012

Grundutbildning

MI vid samsjuklighet

Liria Ortiz


ASI - 2011

Regionförbundet i Uppsala län


Chefskörkortet - 2010

Stockholms stad


Familjeterapi - 2008 till 2009

Göteborgs Socialpsykologiska Institut AB
Familjeterapi 1

Familjeterapi 2


Nätverksledarutbildning - 2007

Claus Stubbergaard